Byggrätt flerbostadshus/parhus i Björknäs- Nacka

Projektet är beläget invid Värmdöleden cirka 1 km från Björknäs centrum, läget är således att betrakta som mycket centralt. Inom fastigheterna, Björknäs 1:360 och Björknäs 1:376 finns idag två villor uppförda från 1920-talet samt ett mindre uthus/förråd, Björknäs 1:980 är ej bebyggd. Nuvarande uthyrningsbara area uppgår till 439 kvm. Tomtarealen uppgår till 4 082 kvm.

Detaljplanearbetet för fastigheterna är i sitt slutskede och detaljplanen beräknas kunna antas Q4-2024, om ingen överklagan inkommit. Området planeras erhålla en byggrätt om cirka 2 170 kvm BTA plus 20 kvm uthus.
Ny bebyggelse på fastigheterna planeras vara flerbostadshus i tre våningar där den tredje våningen ska upplevas som inredd vind. Byggnaderna skall uppföras i radhuskaraktär då bostäderna skall utgöras av etagelägenheter med separata entréer samt en enplanslägenhet i botten. Projektet omfattar cirka 24 bostäder och 15 ytparkeringar och en HCP-plats.

Alternativ byggrätt är att stycka befintliga tomter till 6 mindre fastigheter för att kunna bygga 6 parhus och 12 parhuslägenheter. Uppskattad lägenhetsyta om cirka 100 per lägenhet ger en total yta om 1 200 kvm BTA.

Omkringliggande bebyggelse består till merparten av friliggande villor och flerbostadshus med närhet till Björknäs centrum med matbutik, restaurang mm. Goda kommunikationer med busshållplats 150 meter från fastigheten.
Båda villorna är idag uthyrda, Björknäs 1:360 hyrs ut till en hyresgäst och Björknäs 1:376 nyttjas idag som AIR-bnb samt förråd.

Hyresintäkterna uppgår till 840 tkr/år och driftkostnader om 60 tkr (El, vatten/avlopp) ges ett driftnetto om 780 tkr.

Fastighetsägarna avser att avyttra fastigheterna genom en bolagstransaktion.

För ytterligare information vänligen kontakta Joel Nilsson Erleman mail: joel@rosengren.se eller mobil: 0735- 30 22 54

För objektbeskrivning se nedan.

  • Fastighetsbeteckning: NACKA BJÖRKNÄS 1:360, 1:376 och 1:980
  • Tomtyta: 4 082 kvm
  • Gatuadress: Värmdövägen 647A m.fl.
  • Kommun: Saltsjö-Boo
  • Område: Björknäs

Se objektbeskrivning >