Industrifastigheter i Skällsta industriområde- Upplands-Bro

Fastigheterna är belägna i Upplands-Bro och Skällsta industriområde med närhet till Bro.
Uthyrningsbar area uppgår enligt uppgift till 1 966 kvm och total tomtareal om cirka 26 000 kvm.

På fastigheterna finns flertalet byggnader, skärmtak och kallförråd samt uppställningsyta som nyttjas av flertalet hyresgäster. Fastigheterna är inhägnade och delvis hårdgjorda.

Bro-Skällsta 9:1 belägen mot Enköpingsvägen med en uthyrningsbar area om 1 966 kvm samt en tomtareal om 17 912 kvm. Kontrollprogram för grundvatten är upprättad på fastigheten på grund av tidigare verksamhet. På fastigheten finns även tre fornminnen.

Bro-skällsta 1:14 belägen mot Tryckfärgsvägen med en tomtareal om 8 296 kvm. Fastigheten är hårdgjord och obebyggd och nyttjas för uppställning.

Detaljplanen får båda fastigheterna medger småindustri samt en byggnadshöjd om 8 meter. Inget E-tal framgår.

Pendeltågstation ifrån Bro centrum cirka 1 kilometer från fastigheterna och cirka 30 min från Stockholm med tåg eller bil.

Avyttring av fastigheterna sker genom bolagsöverlåtelse.

För mer information se prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: UPPLANDS-BRO BRO-SKÄLLSTA 9: 1 och BRO-SKÄLLSTA 1:14
  • Tomtyta: 26 208 kvm
  • Gatuadress: Tryckfärgsvägen 6
  • Kommun: Bro
  • Område: Skällsta Industriområde

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se