Bostadsfastigheter i Norrtälje

Fastigheterna är belägna i Svanberga och Norrtälje kommun cirka 10 kilometer norr om Norrtälje stadskärna via väg 76.

Fastigheterna är bebyggda med fyra byggnader och totalt 15 lägenheter med en uthyrningsbar area om 851 kvm. I två av byggnaderna finns källarplan med förråd, tvättstuga, teknikutrymme samt en samlingslokal.

Samtliga lägenheter är upplåtna med förstahandskontrakt. Samtliga hyresgäster har egen mätare och bekostar sin egna uppvärmning. Tillhörande varje lägenhet finns en uteplats.

Uppvärmning sker via direktverkande el, samtliga hyresgäster har egen varmvattenberedare och några hyresgäster har egna luftvärmepumpar.

Totala hyresintäkter uppgår till 851 tkr med driftkostnader om 296 tkr ges ett driftnetto
om 556 tkr.

Hyra enligt förhandlingsordning.

Överlåtelse av fastigheterna sker som en rak fastighetsöverlåtelse.

För mer information se bifogat prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: NORRTÄLJE SVANBERGA 10:4-10:7
  • Tomtyta: 6 220 kvm
  • Gatuadress: Fridhemsvägen 13C m.fl
  • Kommun: Norrtälje

Ansvarig mäklare

Alexander Nelson
+46708-40 00 26
alexander@rosengren.se

Se objektbeskrivning >