Bostads-/kontorsfastighet i centrala Norrtälje

Centralt belägen fastighet i Norrtälje centrum med adress Stora Brogatan 10 B-C.

Friköpt fastighet inom detaljplanerat område. Byggnaden uppfördes 1965 i två plan samt souterrängvåning innehållande restaurang, studentlägenhet och bostad/kontor. Total uthyrningsbar area uppgår till 424 kvm, varav restaurang om 190 kvm, studentlägenhet om 90 kvm och kontor/bostad om 144 kvm. Samtliga hyresgäster har egen ingång.

Restaurangen är belägen i entréplan med hyreskontrakt till och med 2022-11-01. Restaurangen disponerar även del av souterrängplan.

Studentlägenhet på fastighetens baksida i souterrängplan med 9 månader löpande hyresavtal.

Kontor/bostad på plan två är vakant. Fastighetsägaren har nyligen renoverat ytskikt och kök.

Fastighetsägaren innehar tillfälligt bygglov för bostäder till och med 2026-04-22 med möjlighet till förlängning ytterligare fem år till 2031-04-22.

Uppvärmning sker genom fjärrvärme och fastigheten är ansluten till kommunalt vatten/avlopp.

Hyresintäkter inklusive vakanshyra uppgår till 686 tkr varav driftkostnader om 175 tkr vilket ger ett driftnetto om 511 tkr.

  • Pris: 8 500 000 SEK
  • Fastighetsbeteckning: NORRTÄLJE NORRLAND 16
  • Tomtyta: 160 kvm
  • Gatuadress: Stora Brogatan 10C
  • Kommun: Norrtälje

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se

Se objektbeskrivning >