Byggrätt ca 2000 kvm - Breddens industriområde.

Byggrätt om ca 2000 kvm i Sollentuna

Obebyggd tomträtt i Sollentuna kommun – Breddens industriområde invid Infra city.
Planen medger småindustri och lager.

Tomträttsavgälden om 178 tkr/år till och med 2026-05-41.
Ledningar för VA, dagvatten, el och tele finns i området.
Avyttring av tomträtten sker genom försäljning av NYAB.

För ytterligare information vänligen klicka på prospekt nedan.

  • Fastighetsbeteckning: SOLLENTUNA REVISORN 11
  • Tomtyta: 2 001 kvm
  • Gatuadress: Bergkällavägen
  • Kommun: Sollentuna

Ansvarig mäklare

Bo Wergedahl

Se objektbeskrivning >