Verkstad, mark och byggrätt - Dragets industriområde i Bålsta

På fastigheterna finns idag en byggnad om två våningar om totalt 610 kvm samt en uppställningsyta/byggrätt om 5 662 kvm. Total fastighetsarea om 7 612 kvm. Del av byggnad upprättades 1986 och nyttjas som tvätthall med en takhöjd om 7 meter och port. 2014-2015 gjordes tillbyggnad i två plan med en skiljevägg som separerar verkstad och kontor mot tvätthall. I tillbyggnaden finns en verkstad med två serviceplatser, cirka 7 meter i takhöjd och tre portar samt omklädningsrum och kontor. Uppställningsytan är en inhägnad grusad markyta. El finns framdraget till byggskåp, v/a finns indraget till tomten.

Detaljplanen medger handel, småindustri och kontor, med en största tillåtna byggnadsarea om 50 % samt en högsta byggnadshöjd om 8 meter och maximalt två våningar.

Fastigheterna är belägna i Dragets industriområde i Håbo kommun cirka 2,5 kilometer från Bålsta centrum. Bålstas läge är unikt då 3,5 miljoner människor finns inom en timmes resväg. E18 passerar Bålsta och bil åker du till Stockholm och Uppsala på cirka 45 min. Goda kommunikationer till och från Bålsta med pendeltåg.

Vid övertagandet överlåts fastigheterna tomställda.

För ytterligare information vänligen se prospekt.

  • Fastighetsbeteckning: Håbo Bista 1:165
  • Gatuadress: Hornvägen 6
  • Kommun: Bålsta

Ansvarig mäklare

Joel Nilsson Erleman
+46735302254
joel@rosengren.se

Se objektbeskrivning >